Łamańce językowe – konkurs logopedyczny II edycja

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół i przedszkoli wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Łamańce językowe – konkurs logopedyczny II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 października 2016 r. do 5 kwietnia 2017 r. Szkoły i przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie „Łamańce językowe – konkurs logopedyczny” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli oraz usprawnianie kompetencji językowych dzieci. Konkurs adresowany jest do logopedów oraz dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.
 2. Szkoły i przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Łamańce językowe – konkurs logopedyczny” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Łamańce językowe – konkurs logopedyczny”:

 1. Gimnastyka buzi i języka. Ogólnoszkolny/ogólnoprzedszkolny konkurs recytatorki wybranego wiersza/ łamańca logopedycznego (z podziałem na grupy wiekowe) . Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, filmików przesłanych do jury konkursu.
 2. Nagranie filmiku z zajęć grupowych usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczeń analizy i syntezy słuchu oraz kształtowania słuchu fonematycznego i fonologicznego, a dla dzieci starszych zajęć frazeologicznych. Ocena jury na podstawie sprawozdania, filmiku przesłanego do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie konkursu plastycznego. Prace plastyczne dzieci powinny ukazywać ułożenie języka przy artykulacji głosek stwarzających trudności wymowie. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie planszy/gry ze zdjęciami przedmiotów, zwierząt itp., których wymowa stwarza trudność. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 5. Krzyżówka tematyczna. Rozwiązanie przez uczniów krzyżówki przygotowanej przez opiekuna konkursu. Wyrazy ujęte w krzyżówce powinny być trudne w wymowie, a hasło to – LOGOPEDIA. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 6. Jedno słowo może mieć kilka znaczeń. Konkurs plastyczny. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 7. Napisać wiersz lub piosenkę. Treść powinna zawierać dużo „trudnych” wyrazów. Ocena jury na podstawie sprawozdania, treści wiersza/piosenki, filmiku przesłanego do jury konkursu.
 8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie (do wyboru: Logorytmika w pracy nauczyciela, Logopedia w przedszkolu, Logopedia w praktyce nauczycieli,) który w okresie od 05.10.2016 r. do 05.01.2017 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 listopada 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół i przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie logopedzi, dyrektorzy szkół/przedszkoli, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie oraz uczniowie/dzieci.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę i przedszkole należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 5 kwietnia 2017 r.
 • Adres jury konkursu „Łamańce językowe – konkurs logopedyczny”: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa., e-mail: sekretariat@konkurs-logopedyczny.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 12 października 2016 r.

Proszę o wybór jednego z poniższych kursów: Logorytmika w pracy nauczyciela Logopedia w przedszkolu Logopedia w praktyce nauczycieli

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *